טבלת אנשי קשר - שירות פסיכולוגי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מנהלת המחלקה 02-9939333 barbara@efrat.muni.il
מזכירת המחלקה 02-9939333 shapah@efrat.muni.il
אפרת שטיינר פסיכולוגית 02-9939333 efrats@efrat.muni.il
פסיכולוגית 02-9939333 rivkab@efrat.muni.il
דר' יעקב יוגוביץ פסיכולוג 02-9939333 yaakov@efrat.muni.il
דר' גילה סבאן פסיכולוגית 02-9939333 gila@efrat.muni.il
פסיכולוגית 02-9939333 yaelw@efrat.muni.il
פסיכולוגית 02-9939333 yaelm@efrat.muni.il
פסיכולוגית 02-9939333 yaelr@efrat.muni.il
פסיכולוגית 02-9939333 shoshik@efrat.muni.il
פסיכולוגית 02-9939333 tehila@efrat.muni.il