במחלקה עובדת סוציאלית המרכזת את תחום הצרכים המיוחדים הנותנת מענה בתחום מיצוי זכויות, מידע על שירותים שונים ותמיכה למשפחות.
לסיוע בכל אחד מהשירותים הבאים יש לפנות אליה בכדי לסייע בתהליך קבלת ההכרה על ידי משרד הרווחה.

שרונה בלנק
רכזת מרכז משלים משפחה /צמי"ד
02-9939374