טבלת אנשי קשר - האגף לשירותים חברתיים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יצחק קרליבך מנהל האגף 02-9939370 mrevaha@efrat.muni.il
אילה חלבה מזכירה 02-9939370 revaha@efrat.muni.il
עדן מנחם עו"ס משפחות ונוער osnoar@efrat.muni.il
לימור פון בוקסברג עו"ס לחוק נוער 02-9939373 limor@efrat.muni.il
יהודית אפללו עו"ס קהילתית 02-9939372 yehudit@efrat.muni.il
רבקה פרידמן עובדת זכאות 9939370 /שלוחה 7 rivka@efrat.muni.il
שושנה ברטמן עו"ס חוק נוער 02-9939478 oshoknoar@efrat.muni.il
עו"ס נוער והתמכרויות ositmakruyot@efrat.muni.il
עו"ס קשישים 02-9939379 osold@efrat.muni.il
שרונה בלנק עו"ס צרכים מיוחדים 02-9939374 sharona@efrat.muni.il
עו"ס משפחות 9939370 /שלוחה 6 osfamily@efrat.muni.il
אילנה שמש עו"ס נוער והתמכרויות 02-9939375 osnoar@efrat.muni.il
הדס דיטשאר עו"ס משפחות ומרכזת ות"ט osfamily4@efrat.muni.il
תמר שטיינברג עו"ס סדרי דין ומשפחות 02-9939375 osdin@efrat.muni.il
הודיה ביר-מדר עו"ס משפחה 02-9939374 osfamily2@efrat.muni.il
שירה ישראלי מלווה עולים 02-9939460 olimts@efrat.muni.il

מטה עולים

טבלת אנשי קשר - מטה עולים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יעקב ברגר מנהל מחלקת קליטת עלייה 02-9939390 molim@efrat.muni.il
רחל שדיאור רכזת קליטת עלייה 02-9939390 olim@efrat.muni.il