טבלת אנשי קשר - האגף לשירותים חברתיים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יצחק קרליבך מנהל האגף 02-9939370 mrevaha@efrat.muni.il
אילה חלבה מזכירה 02-9939370 revaha@efrat.muni.il
עדן מנחם עו"ס נוער ומשפחות osnoar@efrat.muni.il
הילה לוין רכזת התנדבות mitnadvim@efrat.muni.il
לימור פון בוקסברג עו"ס לחוק נוער 02-9939373 limor@efrat.muni.il
יהודית אפללו ראש צוות קהילה ועו"ס קהילתית 02-9939376 yehudit@efrat.muni.il
רבקה פרידמן תחשיבנית 9939370 /שלוחה 7 rivka@efrat.muni.il
שושנה ברטמן עו"ס חוק נוער 02-9939478 oshoknoar@efrat.muni.il
עו"ס ותיקים 02-9939379 osold@efrat.muni.il
שרונה בלנק רכזת מרכז משלים משפחה /צמי"ד 02-9939374 sharona@efrat.muni.il
נועם שרעבי עו"ס מוגבלויות osmugbaluyot@efrat.muni.il
עו"ס איינטייק ומשפחות 9939376 02 osfamily@efrat.muni.il
אילנה שמש ראש צוות פרט ומשפחה 02-9939375 osmadratz@efrat.muni.il
תמר שטיינברג עו"ס סדרי דין ומרכז קשר 02-9939375 osdin@efrat.muni.il
הודיה ביר-מדר עו"ס משפחות ומועדוניות 02-9939374 osfamily2@efrat.muni.il
שירה ישראלי מלווה קהילתית 02-9939460 olimts@efrat.muni.il
סיון אדמנית עו"ס צעירים בסיכון bishvili@efrat.muni.il
ניצן גורדון עו"ס ית"ד yated@efrat.muni.il

מטה עולים

טבלת אנשי קשר - מטה עולים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יעקב ברגר מנהל מחלקת קליטת עלייה 02-9939390 molim@efrat.muni.il
רחל שדיאור רכזת קליטת עלייה 02-9939390 olim@efrat.muni.il