טבלת אנשי קשר - שיפור פני העיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורי צדוק מנהל האגף 02-9939341 mshefa@efrat.muni.il
יורם אליאס סגן מנהל האגף 02-9939346 yoram@efrat.muni.il
אסתר ברים מזכירת האגף 02-9939340 0523981306 shefa@efrat.muni.il