בשכונת הזית מוקם גן שעשועים ברחוב זית שמן תחתון.

מבצע: משרד השיכון