‏א' חשון תשפ"ד

‏16 אוקטובר 2023
 


לכבוד

מועמדים לרשות,

רשימות למועצה

ולכל המעוניין,
 


 

הנדון: שטחי פרסום באפרת לקראת בחירות לרשות המקומית – דחיית מועדים


 

הבחירות לרשויות המקומיות נדחו עפ"י חוק ויתקיימו ביום ג', כ' בשבט, 30/01/24.

פנייה זו מתייחסת לכל הסיעות ולכל המועמדים בהמשך למסמך קודם המתייחס לשטחי פרסום לקראת הבחירות.

 

  1. על מנת לשמור על אפרת נקיה ולאפשר פרסומים רלוונטיים לתקופה ולמצב הבטחוני אנו מבקשים להסיר את כל שלטי הבחירות של הרשימות והמועמדים השונים.

 

  1. ניתן יהיה לשוב ולתלות פרסומי בחירות החל מ01/01/24 כחודש לפני מועד הבחירות החדש.

 

  1. שלטים שלא יוסרו ע"י המועמדים והסיעות עד ליום ה' הקרוב 19/10/23 יוסרו ע"י קבלן הניקיון ויזרקו לפח.

 

  1.  אין בקשה זו חלה על שטחי פרסום שנרכשו מהחכ"ל.

 

 


ברצוני לאחל לכל המועמדים בהצלחה ולבקש שנשמור על אפרת נקייה ועל התמודדות מכובדת ומכבדת.


 בברכה,
 

שרון הורביץ
מ"מ מנכ"ל המועצה