‏ג' חשון תשפ"ד

‏18 אוקטובר 2023
 


לכבוד

מועמדים לרשות,

רשימות למועצה

ולכל המעוניין,
 


 

הנדון: שטחי פרסום באפרת לקראת בחירות לרשות המקומית – דחיית מועדים

 

 

 

 הבהרה

 

 

 


מכתבי מיום 16/10/23  הינו  בגדר בקשה בלבד לעת כזאת בו כוחנו באחדותנו  ומתוך הכוונה לשמור על

 

מראה המרחב הציבורי נקי ומסודר.

 

לא יוסרו שלטי בחירות באופן יזום על ידי עובדי המועצה ואנו משאירים זאת לשיקול דעתם של המועמדים

 

והרשימות.

 

 

 

 


בתפילה ש "לא ישמע עוד חמס בארצך שוד ושבר בגבוליך וקראת ישועה חומותיך ושעריך תהילה"


 

שרון הורביץ
גזבר ומ"מ מנכ"ל המועצה