עבודות לא מבוקרות עלולות לזהם את הסביבה!


בזמן עבודות בנייה ושיפוצים עלולים להיווצר מפגעים סביבתיים הפוגעים באיכות החיים של התושבים בקרבת אתר הבניה ולעיתים אף הופכים למטרד בלתי נסבל. באחריות הבונה/המשפץ לדאוג שהעבודות נעשות כחוק ואינן עוברות על חוקי הגנת הסביבה (חוק שמירת הניקיון, חוק המים  והחוק למניעת מפגעים).

להנחיות איגוד ערים לאיכות הסביבה

לאתר משרד להגנה על הסביבה

להנחיות בטיפול בפסולת בנייה ועודפי עפר

 

לצפייה באתרי הפסולת: 

שימו לב ייתכן ויהיו שנויים, המיקומים הקובעים אלו המקומות המופיעים באתר משרד להגנת הסביבה 

אתרי שפיכה.pdf