"שביל הגבורה" המנציח את תושבי אפרת שנפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה ממוקם מתחת למטה הנוער מול נוף מקסים ושקט ומאפשר להכיר את סיפור הנופלים ולהתייחד עם זכרם.