מידי שנה יחד עם משרד החינוך ובתי הספר מתקיים "שבוע תנועות נוער" שבוע שלם העוסק בתנועות נוער.
השבוע כולו מאורגן ומתוכנן ע"י צוותי הדרכה מ- 5 הסניפים ביישוב (בנ"ע, זית, בנ"ע גפן, עזרא, צופים דתיים ואבויויו). במהלך השבוע מתקיימות פעולות מיוחדות בסניפים, יום פעילות לתלמידי כיתות ג'-ח' בבתי הספר, טורניר כדורסל בין החניכים, התנדבות, פאנל תנועות נוער ועוד שיא השבוע הוא בצעדה ברחבי אפרת ובמפקד של תנועות הנוער.