שבוע בטיחות בדרכים

בבתי ספר פועלות תוכניות לבטיחות בדרכים בהובלת רכז בית ספרי.

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מממנת פעילות חד שנתית עבור כל בית ספר
בין הפעילות: שיחה עם נפגעי תאונת דרכים, הצגות בנושא, ציוד ללמידה אינטראקטיבית וכן ציוד ופרסים למשמרות זה"ב.