שאלות ותשובות לרישום לגנים לשנה"ל תשפ"ב

 

ש. אם יש לי ילד/ה שכבר נמצא במסגרת גני מועצה, (חינוך רגיל, או חינוך מיוחד) האם עלי לרשום אותו  מחדש בכל שנת לימודים?

ת: כן, יש לבצע הרשמה חדשה מידי שנה בתקופת הרישום.

ש. נרשמתי ברישום מאוחר לגני הילדים, האם אקבל שיבוץ בשכונת מגורי?

ת: השיבוץ לנרשמים באיחור הינו על בסיס מקום פנוי ברחבי אפרת.

כמובן שהעדיפות תהיה לשבץ בתוך שכונת המגורים בהתאם למספר המקומות הפנויים.

ש. לקראת הרישום של שנת הלימודים הראשונה של ילדי, כיצד אבחין שילדי זקוק לחינוך מיוחד?

ת. במידה והילד נמצא במסגרת מעון, ניתן להתייעץ עם המטפלת של הילד לגבי היכולות הכלליות שלו בתוך הקבוצה, האם הוא יודע לתקשר את הצרכים שלו, האם הוא מצליח להתבטא ברמה המצופה מהגיל שלו? האם הוא מצליח לעבור בין פעילויות ללא קושי מיוחד. רצוי בנוסף, להתייעץ עם רופא התפתחותי.

במידה שאתם כהורים חשים, שיתכן וקיים צורך לבחון אפשרות לשיבוץ במסגרת חינוך מיוחד עבור ילדכם, עליכם לפנות בטופס הרשמה למסגרת חינוך מיוחד

הטופס מפנה לבדיקת זכאות לוועדת השמה.

ש. מתי מקבלים שיבוץ בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד?

שיבוצים יפורסמו בתאריך:   30.6.2021.

ש. באיזה אופן מתקבלות תשובות השיבוץ בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד?

ת. התשובה נשלחת למייל שנתתם בעת הרישום.

ש. מהי חלוקת הגילאים בתוך כל שכונה?

ת. לאחר איסוף כלל הנתונים אנו מעבדים את הנתונים ובונים את השיבוץ המיטבי בהתאם לצרכים והבקשות  ובהתאם לכך נשבץ גנים ומבנים

ש. מדוע ישנם גנים מעורבי גיל?

תפיסת גנים מעורבי גיל נסמכת על הגישות הפדגוגיות הבאות יחד עם משרד החינוך:

ישנן גישות המעודדות רב גילאיות על מנת לאפשר מרחב חברתי רגשי רחב ומספק לצעירים ולבוגרים כאחד.

הטענה היא שהילדים הצעירים מהווים מענה חברתי עבור חלק מהשכבה הבוגרת, וכי מתרחשת למידה חיובית רבה בין צעירים לבוגרים. וכן, מגוון רב יותר מביא להתמודדות רחבה יותר במרחב החברתי, ולדינמיקה עשירה.

הגישה ההפוכה גורסת כי הגיל הכרונולוגי משמעותי, עם דגש רב על הצד הקוגניטיבי השווה.

שתי הגישות החינוכיות אפשריות ומתאימות לחינוך באפרת.

בסופו של דבר ההחלטה לגבי הרכב הגן מתקבלת על פי ההרכב הגילאי הנוצר בכל שכונה.

ש. האם עלי להגיש בקשה עבור גן מעורב גילאית, או גן שאינו מעורב גילאית?

ת. השיבוץ נעשה בכל שכונה בהתאם למספרי הילדים בכל גיל.

אם אתם חשים שילדכם יכול להיתרם מגן באופי מסוים, תוכלו למלא טופס באתר המועצה  ע"ג טופס בקשה מיוחדת לשיבוץ גנים.  נא לציין בבקשתכם אם תהיו מעוניינים בבחירתכם גם במידה והגן נמצא בשכונה אחרת. 

ש. אם אינני מרוצה מהשיבוץ, מה עלי לעשות?

ת. ישנה אפשרות לכתוב בקשה באתר המועצה ע"ג טופס ערעור גנים  בוועדת ערער נמצאים נציגי מחלקת החינוך, נציגי גזברות, ונציגי הורים.

הועדה תתכנס  באמצע חודש יולי , לאחר שליחת השיבוצים, ותשובות תתקבלנה כשבוע לאחר מכן

ש. אם אינני מרוצה מהשיבוץ במסגרת החינוך המיוחד, האם באפשרותי לערער?

ת. תמיד ניתן לערער ולבקש שיבוץ אחר.

בגני החינוך המיוחד, היות והשיבוץ הינו מותאם אישית, ולא על פי כתובת, הבקשה תבחן לאור המענה החינוכי הרלוונטי לילד, ולא על פי כתובת מגורים או נוחות לוגיסטית.

ש. האם אפשר לבקש בבקשה המיוחדת לשיבוץ, שם של גננת ולא של גן?

ת. לא, השיבוץ נעשה לגנים. ההחלטה על שיבוץ גננות היא של משרד החינוך בהתאם לקריטריונים שלהם ובתיאום אתנו  

ש. אם יש לי ילד/ה שכבר נמצא במסגרת צהרוני הגנים, האם עלי לרשום אותו בכל שנת לימודים?

ת. כן, במקביל לרישום באתר המועצה יש  להיכנס לאתר המתנ"ס ולרשום לצהרון.

ילד שנרשם לגן, אינו נרשם אוטומטית לצהרון באותו גן.

השיבוץ בגנים מסונכרן עם המתנ"ס, ושיבוץ הצהרונים נקבעים לפי מתחם השיבוץ הסופי בפועל.

ש. האם עלי להירשם להסעה עבור חינוך על איזורי? (חינוך מיוחד ומכינות אורות עציון)

ת. כן. בתקופת הרישום להסעות, שתפתח במאי

 

מכינות 

אנא מלאו טופס באתר המועצה לרישום הרשמה להסעות לגני המכינות  לשנה"ל תש"פ   ( ניתן בטופס זה להירשם גם אינך זכאי על פי קריטריון המרחק, ולשם תשלום סמלי)  

 

חינוך מיוחד 

במהלך חודש יולי, יישלחו מיילים מרכזת ההסעות בהם כל ילד יקבל מידע לגבי זכאות או אי זכאות להסעה. לאחר קבלת המייל מהרכזת, הרישום אינו אוטומטי. במידה ותהיו מעוניינים בהסעה – אנא מלאו את הטופס המצורף במייל. גם אם ילדכם אינו זכאי להסעה חינם, תוכלו להירשם דרך הטופס ולשלם סכום סמלי כמפורט במייל שתקבלו.

 

ש: מהי הגדרת זכאות להסעה חינם?

ת: על פי שני קריטריונים עיקריים: קוד לקות( כפי שהוגדר ע"י משרד החינוך ומרחק של למעלה משני ק"מ מן הבית.

 

ש. הילד שלי לומד בגן על אזורי ( מכינה או גן חינוך מיוחד) ואני זכאי להסעה.

האם אני יכול לקבל שיבוץ בצהרון באזור מגורי? אם כן, מה עלי לעשות?

ת. יש לפנות במייל אל רכז הצהרונים ולבקש בקשה מיוחדת בעניין זה.   edu@efratmatnas.co.il

 

ש. מדוע גני הילדים קולטים 35 ילדים? מדוע אין הקטנת כיתות בגנים?

ת: משרד החינוך הוא הקובע את התקנים לגני הילדים הציבוריים.

בהתאם למספר הילדים ברשות נקבעים מספר המבנים, מספר התקנים של הגננות והסייעות וכן הלאה.

מועצה אינה יכולה לקיים מערכת גן בכוחות עצמה ללא תמיכה של משרד החינוך.

 

ש: אני מעוניין בחינוך ביתי עבור ילדיי, מה עלי לעשות?

ת: עליך לפנות לקצינת ביקור סדיר ( קב"ס): kabas@efrat.muni.il

חשוב לציין כי על פי חוק חינוך חובה, כלל הילדים מגיל שלוש ומעלה חייבים במסגרת חינוכית.

נדגיש גם, כי עד למתן אישור רשמי של חינוך ביתי, לא ניתן להתחיל חינוך ביתי, והילד מחויב על פי חוק, להירשם ולהופיע במסגרת חינוכית רשמית.