רעידת אדמה היא תופעת טבע גאולוגית הקשורה לתופעת נדידת היבשות. בעת רעידת אדמה משתחרר לחץ בין הלוחות הטקטוניים, ופני הקרקע רועדים. רעידת אדמה יכולה לגרום לנזק לנפש ולרכוש בהתאם לעוצמתה.