השימוש בבעלי חיים כאמצעי תרפי/חינוכי תופס תאוצה בשנים האחרונות. גם במצילה אפרת השימוש ברכיבה כאמצעי מעצים החל משנת 2006 עם קבוצות תלמידים ונוער. שיתופי הפעולה התקיימו עם היחידה לקידום נוער ומחלקת החינוך ובהמשך ישירות עם מסגרות החינוך באפרת דרך יועצי בית הספר. הקשר והטיפול של בני הנוער בסוסים הוכח כמשיג את המטרה ללקיחת אחראיות והעצמה אישית וחלקם הפך את זה כמקצוע לחיים.