רישום מאוחר

רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד

הרישום המאוחר לגנים יחל בתאריך שיפורסם באמצעי המידע השונים של המועצה – פייסבוק מנהלות גן ומעון. 

במידה ולא נרשמתם בזמן לגנים (גם בתקופת ההארכה במידה וניתנה) יש למלא את הטופס: רישום מאוחר לגני הילדים 

 

השיבוץ לגן יקבע בהתאם לקריטריונים על פי סדר הופעתם מטה:

  1. ביצוע רישום במועד הרישום הרשמי.
  2. גיל הילד - בהתאם לתאריך הלידה.
  3. אזור הרישום המוגדר לגן.
  4. איזון בין השנתונים בתחום הגיל והמין.

ילדים שקיבלו שיבוץ על בסיס החלטת ועדת ערר, אין המועצה מתחייבת לשבצו בגן המשך בשנה"ל הבאה באותו מתחם.

 

 

l.