רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד

הרישום המאוחר יחל בתאריך שיפורסם בהמשך. 

 יש למלא את הטופס "תושבים עתידים /חדשים"

השיבוץ לגן יקבע בהתאם לקריטריונים על פי סדר הופעתם מטה:

  1. ביצוע רישום במועד הרישום הרשמי.
  2. גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן או באותו מתחם.
  3. גיל הילד - בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגר לצעיר ע"פ עקרון הרצף הגילאי.
  4. אזור הרישום המוגדר לגן.
  5. איזון בין השנתונים בתחום הגיל והמין.

במקרים של עודף ביקוש לגן תיערך הגרלה בין הנרשמים. 

ילד ממשיך שנה נוספת יכנס לגן ללא הגרלה.

ההגרלה תיערך על פי סדר הקריטריונים הרשום מעלה, ובנוכחות נציג הורים מוועדת חינוך.

ילדים שקיבלו שיבוץ על בסיס החלטת ועדת ערר, אין המועצה מתחייבת לשבצו בגן המשך בשנה"ל הבאה באותו מתחם.

 

l.