רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד

הרישום המאוחר יחל בתאריך שיפורסם בהמשך. 

 יש למלא את הטופס: רישום מאוחר לגני הילדים

השיבוץ לגן יקבע בהתאם לקריטריונים על פי סדר הופעתם מטה:

  1. ביצוע רישום במועד הרישום הרשמי.

  2. גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן או באותו מתחם.

  3. גיל הילד - בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגר לצעיר ע"פ עקרון הרצף הגילאי.

  4. אזור הרישום המוגדר לגן.

  5. איזון בין השנתונים בתחום הגיל והמין.

ילדים שקיבלו שיבוץ על בסיס החלטת ועדת ערר, אין המועצה מתחייבת לשבצו בגן המשך בשנה"ל הבאה באותו מתחם.

 

l.