תאריכי הרישום יפורסמו בקרוב 

יש  לרשום את הילדים למערך ההסעות ואין אפשרות להשתמש בכרטיס מהשנה הקודמת!
הרישום הינו אינטרנטי באתר המועצה, עקבו אחר הפרסומים.