קרן שמחות


השאלת שולחנות ,כסאות וכדו'
בתיאום טלפוני עם:

רוני דיאמנט
9931063 -02
052-8348061