תחנות

דגן- תמר- דוד המלך- רחל אימנו- מתתיהו הכהן- פיטום הקטורת- זית שמן- רחל אימנו- דוד המלך- נצח ירושלים- רחוב הגפן-סובה תאנה - רחוב רימון-דוד המלך- אפרת דרום- צ.גוש עציון- אלון שבות- מועצת גוש עציון- ראש צורים-כפר עציון-בת עין .

 
משכונת הדגן לבית עין
א' - ה' שישי מוצ"ש
---- 07:15 21:30
07:00 10:15 22:30
08:00 12:15  
13:00    
15:00    
17:00    
19:00    
21:00    

 

מבת עין לשכונת הדגן
א' - ה' שישי מוצ"ש
07:00 08:00 21:00
08:45 11:00 22:00
08:50 13:00  
12:00    
14:15    
16:00    
18:00    
20:00    
22:00