תחנות במסלול :

מנווה דניאל אל תחנת הרכבת בבית שמש

 

שעות יציאה מאלעזר
א' - ה' שישי מוצ"ש
05:50 07:00 20:00
06:20 13:00  
06:50    
07:50    
14:50    
15:50    
16:50    
17:50    
19:50    

 

שעת יציאה מרכבת בית שמש
א' - ה' שישי מוצ"ש
07:45 08:15 22:10
08:45 14:15  
09:45    
16:45    
17:45    
18:45    
19:45    
21:45