תחנות המסלול 

כפר עציון- אלון שבות - צומת גוש עציון- צומת אפרת דרום- סובה תאנה - שד דוד המלך - רחוב המגיד ממעזריטש - רח' הר"ן - רח' קדושת לוי

 

שעות יציאה מכפר עציון
א ' - ה'
07:00
14:30
16:30

 

 

שעות יציאה מבית"ר
א ' - ה'
07:30
15:03
17:03

 

 

 

*התחנות באפרת צבועות בירוק