החברה הכלכלית מקדמת הקמת מערכות של קולטים סולאריים

במסגרת פעילות החברה, הותקנו קולטים סולאריים לייצור חשמל על גגות מבנים ציבוריים

החברה התקינה כחמש מערכות סולאריות המייצרות חשמל על מבני המועצה כבר לפני למעלה משמונה שנים, ויוצרות הכנסה פסיבית המשמשת את מועצת אפרת ותושביה.

בימים אלו החברה מקדמת הקמת של עוד מערכות סולאריות חדשות על גגות מבני ציבור נוספים.