במהלך השנה מתקיימים מפגשים לקבוצת נשים חד הוריות במטרה להעניק קבוצת שייכות חברתית, לחזק את מערכת התמיכה ולרכוש כלים להתמודדות בחיי היום יום. הקבוצה פועלת באמצעות ועדת היגוי המתכננת את תוכנם של המפגשים בשיתוף משתתפות הקבוצה . המפגשים מתקיימים באווירה נעימה עם קפה ומאפה, לעיתים מתקיימות הרצאות שונות, פעילויות חוויתיות וסדנאות שונות.
למעוניינות להצטרף לקבוצה, ניתן לפנות ליהודית אפללו, עו"ס קהילתית: 02-9939370 yehudit@efrat.muni.il