כחלק מתוכנית ניצנים פועלים באפרת צהרונים  המופעלים על ידי המתנ"ס.
פתיחת צהרון מותנה במספר הילדים הנרשמים ובהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד והבריאות

לרישום לצהרונים לשנת תשפ"ב לחץ כאן