פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין

יום חמישי, ז׳ אלול התשפ״ג, 24/8/2023

 

 

 

משתתפים:       מר עודד רביבי     ראש המועצה

                         מר דובי שפלר     חבר מועצה

                         גב' תמר עמר     חברת מועצה

                        מר צורי דותן      חבר מועצה

                        מר אבי חדידה     חבר מועצה

 

נוכחים:      גב' סיגל כהן      מנהלת הבחירות , גב' רויטל קולין             מזכירת הבחירות

 

בחירת יו"ר ועדת בחירות:

מנחם שפיץ – (אבי, תמר, עודד)

צורי – (צורי, דובי)

 

מנחם שפיץ נבחר כיו"ר ועדת הבחירות.

 

ועדת בחירות: הנוכחים מסכימים שחברי ועדת בחירות יהיו חברי המועצה הנוכחית.

מי שירצה לשנות, יפנה בכתב עד 1/9/23 להודיע על שינוי בייצוג כולל ממלאי מקום בועדה.

סיגל מקריאה את מיקום הקלפיות. כולם מאשרים

סיכום:

יו"ר ועדת הבחירות מנחם שפיץ

כל חברי המועצה מכהנים בועדת הבחירות