לכל אחד מבעלי התפקידים במערך החירום היישובי, ישנה משימה מוגדרת בעת התרחשות פיגוע בישוב. מערך הביטחון והחירום של המועצה המקומית אפרת פועל לסיכול ניסיונות פיגועים באפרת וסביבתה. במסגרת פעולות אלו מכשירה מחלקת הביטחון את מערך האבטחה, כיתות הכוננות והרפואה, וצוות החירום היישובי למתן מענה מידי לסיכול האיום ולטיפול ראשוני ומשלים במידת הצורך.
לתושבים ישנו תפקיד משמעותי גם כן. על התושב להתנהג בהתאם להנחיות ההתנהגות בעת אירוע חבלני בישוב בכדי לאפשר לכוחות התגובה המידית להגיב במהירות ובכדי לצמצם נפגעים ונזק.

אלו כללי ההתנהגות לתושבים בעת אירוע חבלני בישוב:

בהישמע קולות נפץ/ירי:

• סייע לנמצאים בסביבתך. היכנסו למחסה או הינעלו בבית.
• יש להקפיד על הורדת תריסים וכיבוי אורות בבתים.
• יש להימצא מתחת לגובה החלונות ובמקום מוגן.
• יש לקחת את מכשיר הטלפון/הנייד אתכם.
• אין לפתוח את הדלת לאף אדם או גורם שאינו מזוהה כגורם ביטחוני .
• במידה והנך חמוש, עליך להתמקם בקרבת הכניסה לבית, או במבנה בו הנך נמצא.
• זכור, באירוע ביטחוני בישוב ישנם גורמים רבים הנושאים נשק ופועלים לסיכולו, היזהר בהפעלת נשקך !

לידיעתכם:

עדכונים והנחיות יועברו בהודעות למכשירי הטלפון באמצעות מערכת המסרונים, האפליקציה, אתר המועצה ודף ה FACEBOOK של המועצה.
יש ליצור קשר עם המוקד רק אם בידך פרטים על נפגעים או על חשודים!
המוקד לא מספק מידע באירוע, כל פנייה למוקד מעמיסה ומקשה על התפעול השוטף, הימנע מכך.

אלו כללי ההתנהגות לתושבים בעת אירוע חבלני מחוץ לישוב:

במידה ונתקלת באירוע חבלני בנסיעתך (זריקות אבנים, בקבוקי תבערה וירי) פעל על פי ההנחיות הבאות:

• התרחק ממקום הסכנה במידת האפשר.
• צור קשר מידי עם המוקד הביטחוני באפרת 1-700-70-5000 או לחץ לחיצת מצוקה באפליקציה.
• יש לדווח למוקד על: סוג האירוע, מיקום מדויק, ציין אם ישנם חשודים או נפגעים.
• במקרה וישנם נפגעים במקום, יש להגיש סיוע ראשוני עד להגעת הכוחות.