ביום ראשון , כ"ו אלול 17.9.2017 הגיע ניידת
ההסברה של פיקוד העורף לאפרת וחילקה לבאים חומרי
הסברה והנחיות לחירום.
מוכנים בשגרה מוגנים בחירום!

חלוקות חוברות הסברה והדרכה למצבי חירום