לכבוד קהילתי המכובדת,

 ערב פסח תש"פ - סוף זמן אכילת חמץ והנחיות לביעור חמץ

על פי שיטת מגן אברהם מוכרחים לסיים לאכול חמץ לפני השעה 10:04 ולעשות ביעור חמץ עד שעה 11:22.

השנה אנחנו לא נוכל לעשות את מצוות ביעור חמץ כמו בשנים קודמות. לכן יש לשפוך על החמץ אקונומיקה או כל דבר הפוסלו מאכילת כלב. ולאחר מכן יש להשליכו לתוך פחי האשפה העירוניים.

מי שרוצה בכל זאת לקיים מצוות ביעור חמץ על ידי שריפת החמץ אפשר לשרוף כזית חמץ (בזהירות רבה) במרפסת או בגינה בתבנית אלומיניום חד פעמית או בתוך ה'מנגל'

ורק לאחר שהכל מכובה והתקרר ניתן לזרוק הכל לפחים העירוניים.

בברכת חג שמח, כשר ובריא,

הרב שלמה ריסקין – מרא דאתרא