גמ"ח כלות
שמלות כלה ואביזרים נוספים (כגון נעליים והינומות) 
בתיאום טלפוני:

ברוריה רבינוביץ
מנהלת ענבי הגפן
02-9934151
0506839493