גמ"ח כלות
שמלות כלה ואביזרים נוספים (כגון נעליים והינומות) 
בתיאום טלפוני:

ברוריה רבינוביץ
9931356
0506-839493