החברה מקדמת מיזמים "ירוקים" ומחוללי הכנסה (מים, חשמל, רוח).


במסגרת פעילותה הותקנו קולטים סולאריים לייצור חשמל על גגות מבנים ציבוריים. החברה התקינה כחמש מערכות סולאריות המייצרות חשמל על מבני המועצה.
בימים אלו החברה מקדמת הקמת עוד כשבע מערכות סולאריות חדשות על גגות מבני ציבור.