הורים יקרים,

שמחים לבשר כי עם החזרה ללימודים ביום ראשון הקרוב, ט' באדר,21.2.21 ,ישוב מערך הסעות התלמידים לפעול, בהתאם למתווה משרד החינוך לפיו:

א. כלל הנוסעים מכתה א' ומעלה יעטו מסיכה.

ב. אין לשבת בשורת המושבים שמאחורי הנהג )אלא אם יש מחיצה שגובהה 180 ס"מ בין מושב הנהג למושבים שמאחוריו( וכן בשורת המושבים במרכז האוטובוס)השורה המקבילה לדלת האחורית(. החברה לפיתוח תדאג לסמן את המושבים בהם אין לשבת.

ג. ברכב בו ניתן לפתוח חלונות, הנסיעה תתבצע בחלונות פתוחים ככל האפשר.

ד. התלמידים ישתדלו לשבת בצמדים ובאזורים קבועים ככל האפשר, אנא הנחו את ילדיכם לשבת באוטובוס בחלוקה לשכבות כאשר השכבות הבוגרות יושבות בחלקו האחורי של האוטובוס ואילו השכבות הצעירות בחלק הקדמי )בתי הספר גם הם ידאגו להסביר זאת לתלמידים( חשוב להדגיש כי אע"פ שהמערך יפעל תוך שמירה על הנחיות משרדי החינוך והבריאות, עדיין קיימת סכנת הדבקה וכניסה לבידוד בעקבות הנסיעה בחלל סגור.

לאחר התייעצות עם סגנית הרופאה המחוזית במשרד הבריאות הובהר לנו כי במקרה של חולה באוטובוס יהיה על כל יושבי האוטובוס להיכנס לבידוד. אנא קחו זאת לתשומת ליבכם.

בשעה טובה אנו נרגשים לפתוח את ביה"ס אלומים בדגן ביה"ס המשלב שלמד עד כה בשכונת התמראנו מאחלים לתלמידים ולצוות בהצלחה! שימו לב, בשל פתיחת בית הספר בשכונת הדגן, נעשה שינוי במסלול הנסיעה של הסעות התלמידים בשכונה (איסוף ופיזור).

שינוי זה משפיע על כלל התלמידים תושבי הדגן הלומדים בבתי הספר מחוץ לשכונה

 מצ"ב –

1 .מפה עם מסלול הנסיעה החדש בשכונת הדגן

2 .לוח הזמנים והמסלולים של ההסעות השונות

מאחלים לכולם חזרה לשגרה יציבה ובריאה,