כל הכבוד לכל מי ששלח תמונות לתחרות, עד כה נשלחו כ100 תמונות! 
לאור הארכת הזמן להגשת התמונות לתחרות ובעקבות השינוי בחוקי התקנון, המתיר הגשת תמונות ישנות, מתמודדים אשר כבר הגישו תמונות וברצונם לשלוח תמונות אחרות במקומן יכולים לפנות למייל gis@efrat.muni.il בבקשה להגשת הטופס מחדש.
כמובן, רק תמונות בנושא טבע עירוני אשר צולמו באפרת יתקבלו. חידוד שכבר עלה בעבר: בכדי שהתמונות יעמדו בקריטריון "טבע עירוני" יש לצלם את הטבע הטבעי למקום, משמע, טבע ללא התערבות האדם. תמונות של פרחים בכיכרות אשר נשתלו על ידי עובדי שפ"ע או פרחים שנשתלו בגינה הפרטית - לא יתקבלו\יופחת ניקוד. תמונות של בעלי חיים מבויתים כגון כלב, חתול, חקלאי החורש את שדהו עם חמור - לא יתקבלו\יופחת ניקוד. תמונות נוף מהמרפסת המראה רק את הבתים באפרת ללא טבע - לא יתקבלו\יופחת ניקוד.
במידה ומי שהגיש את התמונות חש כי התמונות ששלח לא מתארות טבע עירוני לאור הסבר זה, יכול לפנות גם כן בבקשה למייל המופיע למעלה בבקשה לשלוח תמונות חדשות. במידה ותפנו, יש לציין במייל את הפרטים האישיים אשר הופיעו בטופס ששלחתם בעבר (שם פרטי ומשפחה, נייד, כתובת מגורים ומייל). בהצלחה לכולם!