ש לנו נוער נהדר, מתנדב ופועל בשגרה ובחירום בתחומים שונים ומסייע ומחזק את הקהילה באפרת.
סניף בני עקיבא גפן המונהג על ידי נוער מתנדב, הינו אחד ממוקדים אלו.
לאחרונה, רבו מקרי ההזנחה והלכלוך בסניף בני עקיבא וסביבתו ומקרים בהם גורמים חיצוניים מוצאים את הסניף כמקום מתאים למפגשים לא מפוקחים. 
נציין לחיוב כי סגל הסניף נענה לבקשותינו לנקות ולסדר לאחר קבלת דיווחים על ארועים כאלו.

לצערנו, ביום שני, איסרו חג שבועות, נמצא מבנה הסניף ובית הכנסת פתוח ובמצב עגום  ומוזנח, המחייב השהייה של השימוש במבנה הסניף עד לגיבוש פתרון אשר יבטיח שמירה על מבני הסניף לטובת המשך פעילות במקום לטובת הנוער בתנאים נאותים. 

אתמול נפגשו, עד השעות המאוחרות של הלילה, ועד ההורים, מנכ"ל המועצה, סגן ראש המועצה, מטה הנוער, בני הנוער, אנשי הקשר המובילים את הסניף ונציגי תנועת בני עקיבא. 
בדיון נשמעו הטענות, הועלו הפערים ובעיקר נמצאו פתרונות אשר ייושמו בכלל סניפי תנועות הנוער באפרת.

היום כבר יצאנו לסיור משותף עם צוות הסניף וההורים לטובת קבלת החלטות להמשך.
כמו כן, תוקנו והוחלפו המנעולים בדלתות על מנת למנוע כניסה ללא אישור. 
נציג אגף השפ"ע תיעד את הצרכים ויחד עם התנועה אנו נערכים כעת לבניית תכנית שיקום והצעות מחיר. 

עוד הוחלט על ביצוע נקיון יסודי של כל המבנה בליווי מטה הנוער במהלך שבוע הבא, 
על מנת שבמהלך השבוע ייפתח מבנה הסניף לפעילות בצורה הדרגתית. בתיאום עם ההורים, תתקיים הפעילות השבת בשטחים הציבורים.

אנו שמחים על שיתוף הפעולה שהתחזק בין הגופים השונים ובטוחים שנשמע עוד רבות וטובות על הפעילות הענפה של חניכי ומדריכי סניף בני עקיבא גפן.