בס"ד

 

הורים יקרים,

 

אנו מקבלים את פניותיכם בנוגע לצורך בחזרה לשגרת לימודים מלאה הכוללת את ימי שישי ומבינים את הצורך והתסכול.

חשוב לנו לשתף בהתמודדות היומיומית של מנהלי בתי הספר שמאז פרוץ המלחמה מנסים לשים בצד את ההתמודדות האישית והמשפחתית ונאבקים בכדי להעניק תחושה של יציבות ושגרה לצוותי החינוך, לתלמידים וגם לכם ההורים.
 

הנהלת המועצה, אגף החינוך והשירות הפסיכולוגי מקיימים שיח יומיומי עם צוותי החינוך, היועצות ומנהלי בתי הספר. הרצון של המנהלים והבנת הצורך בהרחבת שעות וימי הלימוד קיים אולם האתגרים הניצבים בפניהם יוצרים פערים משמעותיים בכוח האדם וביכולותיו ומשפיעים באופן ישיר על היכולת שלהם להשיב את המערכת לשבוע לימודים מלא.

מספר המורים המגויסים משתנה בין בתי הספר ומשפיע ישירות על צוותי החינוך. אלה מתווספים למורים שנעדרים מסיבות אובייקטיביות (מחלה וכדו').

 רבות מהמורות הן בנות זוג למגויסים שמאז פרוץ המלחמה נעדרים מהבית, חלקם מצויים באזורי הקרבות ולא יוצרים קשר. רובן אימהות צעירות עם ילדים קטנים בבית או לחלופין אימהות לילדים מגויסים ולכן זקוקות למערכת שעות מותאמת הכוללת את הזכות שמשרד החינוך הקנה להן לשעה חופשית ביום.

בנוסף, מאפשר משרד החינוך למורים לצאת באמצע יום הלימודים לצורך קבלת טיפול במרכז חוסן או להיעדר בעת ביקור של בן הזוג שזכה ל"אפטר" של כמה שעות.

אם לא די באלה, יש לקחת בחשבון גם שחלק מצוותי ההוראה באפרת מגיע מרשויות שטרם שבו למתכונת לימודים מלאה ומורות שהן אימהות לילדים צעירים אינן יכולות ללמד ביום שישי כאשר אין לילדיהן מסגרת.

בעתות חירום הצורך למתן מענה רגשי לתלמידים הולך ועולה, המענה ניתן באופן פרטני או בקבוצות קטנות, עניין שדורש גם הוא ניצול מירבי של משאבים ושעות הוראה.   

לצערנו לא די  בצוות הקיים על מנת למלא את הפערים ושעות ההיעדרות הרבות. מנהלי בתי הספר מנסים לצמצם את הפערים באמצעות פתרונות מגוונים: המורים התבקשו לוותר על היום החופשי שלהם  במהלך השבוע ולקבל את ימי שישי כיום החופשי. בחלק מבתי הספר בוטלו "חלונות שהייה" ושעות פרטניות ומלמדים בכיתות כפולות או שכבתיות. כינוסים בית ספריים, פעילויות הפגה, הפעלות ספורטיביות, הארכת הפסקות, הכל מחושב ומדויק כדי שאף שעת הוראה לא תבוזבז לריק.

 

גם בעת שגרה קיים קושי למצוא עובדי חינוך למילוי מקום, קל וחומר בעת חירום. מפנייה לסטודנטים בתחום החינוך עולה כי הנ"ל נותנים עדיפות למילוי מקום במסגרות חינוך שנפתחו לטובת המפונים הרבים.  אף על פי כן, בתי הספר עסוקים בניסיון לקליטת כוח אדם חדש וקבוע אך מדובר בתהליכים שלוקחים זמן.

 

רבים מבתי הספר בנו לעצמם מתווה הנותן מענה נוסף, מעבר לשעות הלימודים, כגון משחקיה, צהרון וכו'... לילדים להורים מגויסים וחיוניים.

לצערנו מעגלי השכול אינם פוסחים גם על צוותי החינוך ולעתים קרובות ישנן היעדרויות בשל אבל במשפחה או במעגל קרוב, השתתפות בלוויות ועוד...

 הקשיים היומיומיים עימם מתמודדים המנהלים מתרבים ככל שהמערכה נמשכת.

נכון לשלב זה אנו משקיעים מאמץ רב להצליח ולקיים שגרת לימודים במהלך השבוע.

ביום שישי זה לא יתקיימו לימודים בבתי הספר. הרצון הוא להצליח ולקיים פעילות
חלקית בבתי הספר החל מיום שישי הבא.

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה מכל ההורים לקבל בהבנה שבתי הספר עושים ככל יכולתם לייצר כמה שיותר מערכת שעות מלאה.

בתי הספר והמנהלים מתמודדים עם אתגרים עצומים ויש לתת להם את הגיבוי  והאמון שהם עושים ככל יכולתם להחזיר את המערכת לשגרה.

בתפילה לימים טובים ולבשורות טובות,

יוסי קרוטהמר,

מנהל אגף חינוך

 

 

מערך הסעות בוקר לבתי הספר וגני הילדים 5-10.11.23.pdf