התכנסנו היום באפרת אנשי חינוך וטיפול מאפרת, גוש עציון וקריית ארבע ליום שכותרתו הייתה "סמים סוף לבלבול"!
לכנס הגיעו מנהלי בתי ספר, יועצים, מחנכים, קב"סים, פסיכולוגים חינוכיים, עובדים סוציאליים, מב"סים, רכזי חינוך חברתי, מדריכי ורכזי נוער. השתתפו כ100 איש.
הכנס נקבע לפניי מספר חודשים מתוך הבנה כי יש צורך מערכתי לטיפול בתופעת השימוש בסמים בקרב בני הנוער. שמנו דגש על: מודעות, סדר, יצירת אמון ומניעה.
הנחת היסוד היא שכגורמים בעלי זהות מקצועית חינוכית טיפולית ומניעתית, אנו מחויבים למניעה וטיפול בתופעת השימוש בסמים באופן מערכתי
מתוך הכרות עם גורמי המקצוע השונים הפועלים בקהילה.
ליום זה גויסו השותפים ממשטרת ישראל, משרד החינוך ומשרד הרווחה, שהולכים איתנו לאורך השנה. לאחר כנס זה מורגש כי נבנתה עוד קומה בהעמקת הקשר ונפתח צוהר משמעותי נוסף לשיתופי פעולה מתוך אמון הדדי.
פתחנו את הכנס בסקירת המצב בנוכחי באזור ובחנו האם משהו באמת השתנה ביחס לשימוש בסמים בשנים האחרונות.
עשינו היכרות עם החוק שאומר ששימוש בסמים מתחת לגיל 21 הינו עבירה פלילית. (לבגירים יכנס לתוקפו חוק שבו ההפללה תהיה הדרגתית יותר).
הכרנו והבנו את אופן עבודת המשטרה בתחום בקרב הנוער, ראינו מה קורה כשהחוק פוגש את המרחב החינוכי בבית הספר ומחוצה לו ושמענו איך מטפלים בהתמכרויות.
הבנו את השפעות צריכת הסמים (גם מריחואנה וגראס) על התפתחותנו הפיזית כבני אדם ועל הבדל הגדול של השפעת השימוש בסמים על המוח בגילאים שונים בחיים. שימוש בגיל צעיר יכול לעכב ולהרוס את ההתפתחות המוחית.
יצאנו עם סדר חדש בראש, עם תובנות מאירות ועם צידה הכרחית לדרך בטיפול המערכתי.
הקו המנחה של יום זה היה חיבורים בין גורמי המקצוע השונים ויצירת שפה משותפת לטובת טיפול, סיוע והכוונה מקצועיים יותר לטובת התלמידים.
תודה לכל השותפים ברשות, למפקחים ולאנשי המשטרה על הצלחת הכנס.

סמים סוף לבלבול