ברחבי אפרת ישנם שלושה מקוואות לשימוש נשים.
מחיר טבילה 15 ש"ח.
מחיר הכנות +טבילה 30 ש"ח.
מגבת 6 ש"ח.
במקרים מיוחדים ניתן להזמין בלנית עד השעה 24:00 בעלות של 80 ש"ח.


כלה, תושבת אפרת, בשנתה הראשונה פטורה מתשלום.