המועצה בשיתוף מערך ההסעות של החל"פ רואים במערך ההסעות כלי חינוכי לנסיעה נכונה בכל מקום ובכל השנה.
הילדים נפגשים עם הנהגים, לומדים לעלות בצורה בטוחה להסעות.