את הליך הרישום למסגרת המתאימה על ההורים לבצע באופן עצמאי מול מוסד הלימודים, לאחר קבלת ההודעה מוועדת השיבוץ. אנו עושים כל מאמץ להודיע על השיבוץ עד היציאה לחופשת פסח .
רישום לגני הילדים מתבצע באתר הרישום לגני הילדים. לחץ כאן לאתר הרישום 
ילדים המשובצים במסגרת חינוך מיוחד המרוחקת ממקום מגוריהם זכאים להסעה (ע"פ קריטריונים של משרד החינוך). רישום להסעה יתבצע לאחר קבלת טופס רישום מרכזת ההסעות.