בשעת חירום עולים צרכים רבים אשר הרשות המקומית נדרשת לתת להם מענה. המועצה מתרגלת מצבי חירום שונים על מנת להיות מוכנים ככל האפשר לתרחישים שונים. במהלך תרגילי החירום נוכחנו לדעת שככל שמאגר המתנדבים גדול ועשיר יותר למועצה יש אפשרות לענות על צרכים רבים ומגוונים יותר ולתת מענה רחב לכלל האוכלוסייה. אוכלוסית אפרת ידועה בתור קהילה מתנדבת ובתרומה לחברה, באפרת פועלים מתנדבים רבים בשגרה במשימות שונות.
במצבי חירום הלחץ והבלבול וחוסר האונים בקרב האוכלוסייה יוצרים תחושת תסכול ומועקה, הצטרפות למעגל המתנדבים בחירום, עוזרת להתגבר על תחושות אלו, על קשיים נוספים בעזרת נתינה והפיכה לכוח עזר משמעותי.
במהלך שעת חירום נפעיל מתנדבים בצרכים שונים כגון: סיוע לאוכלוסיות שונות באפרת: קשישים, צרכים מיוחדים, חולים, בודדים ועולים. סיוע לרשות במשימות שונות בהתאם לצרכי המערכת: ביטחון והצלה, רווחה, חינוך, לוגיסטיקה, מועצה דתית, שפ"ע, מטה הנוער.
בשעת חירום נפעיל גם נוער מתנדב דרך מטה הנוער לפרטים פנו לרכז/ת השכבה
אין צורך לחכות למצב החירום כדי להצטרף למאגר המתנדבים מלאו את הטופס או פנו לרכז המתנדבים!