נספח מס' 1 - מתן מענה לתושב בענייני פועלים

תושב יקר!

על מנת שנוכל לתת לך מענה מיטבי בנושא הפועלים, להלן שעות הפעילות ודרכי התקשורת עם אגף הביטחון בנושא זה.

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מנוהל הכנסת פועלים המלא, אותו ניתן למצוא גם באתר המועצה

שעות פעילות – שער פועלים "עיטם"

 

שעות המענה הטלפוני

קיץ: 8:00-17:00  (ימי ו' עד 14:00)

חורף:  8:00-16:00 (ימי ו' עד 13:00)

מס' הטלפון

052-2321113

שעות פעילות קיץ

קיץ: 6:00-18:00 (ימי ו' עד 15:00)

 

שעות פעילות חורף

חורף:  6:00-17:00 (ימי ו' עד 14:00)

 

 

במקרים דחופים ו/או הומניטריים ומעבר לשעות הפעילות

ניתן לפנות באמצעות המוקד הביטחוני

המוקד הביטחוני: *5436

 

 

להלן הסבר על התהליך שעוברת פנייתכם עד לקבלת מענה:

בקשה להארכת שעות יציאת פועלים

 

הפעולה

 

הסבר

1

פניית תושב לטלפון שער הפועלים

הפנייה תתבצע בהקדם האפשרי ועד לשעה לפני סגירת שער הפועלים "עיטם"

2

שער הפועלים

המאבטח בשער הפועלים יאשר את בקשתכם עד לשעה נוספת בלבד (קיץ- עד 19:00, חורף עד 18:00), ובלבד שהבקשה הינה חריגה ולא חוזרת על עצמה.

3

בקשה חריגה

בקשה חריגה שהינה מעבר לסמכותו של שער הפועלים (הארכה מעבר לשעה)

4

מוקד

קבלת הבקשה החריגה (באמצעות מוקד)

5

אישור/סירוב

לאחר בחינה, תשובה והנחיות רלוונטיות יועברו למבקש

 

בקשות חריגות אחרות

בקשות חריגות יש לבקש עד השעה 19:00 בערב, 48 שעות לפני היום המבוקש.

 

הפעולה

 

הסבר

1

פניית תושב באמצעות טופס דיגיטלי

קישור לבקשה:

https://www.efrat.muni.il/he/1561/?preview=d5ew6s16a41w15

מידה והבקשה החריגה לא נצפתה מראש, אנא פנה לטלפון שער הפועלים בשעות פעילות השער, ומעבר לשעות הפעילות באמצעות המוקד הביטחוני.

2

רבש"צ

קבלת הבקשה החריגה ובחינתה

3

אישור/סירוב

לאחר בחינה, תשובה והנחיות רלוונטיות יועברו למבקש

 

 

בנושאים כלליים ניתן לפנות לרבש"צ במייל או בטלפון: ravshatz2@efrat.muni.il , 052-503-6707