האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) במשרד הרווחה פועל על-מנת לאפשר חיים עם משמעות לכל אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל, להביא לשיפור מתמיד של איכות חייו, רווחתו וקידומו בהתאם לצרכיו, יכולותיו ורצונותיו ובשיתוף בני המשפחה והקהילה, תוך הקפדה על ערכים של כבוד האדם, בחירה אישית, פרטיות, הכללה בקהילה, מקצועיות, חדשנות ויזמות.
האגף פיתח מגוון רחב של שירותים הניתנים לאלפי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. האבחון ודרכי הטיפול נקבעים בהתאם לחוק על-ידי ועדת אבחון. השירותים ניתנים לאנשים בכל הגילאים, בכל רמות התפקוד ולאורך מעגל חייהם, במסגרות חוץ ביתיות ובשירותים בקהילה
לפרטים נוספים לחץ כאן