משרד הפנים
02-9939306
 
זמני קבלת קהל :

יום ב' 16:00-18:00                   
יום ג' 09:00-11:00 
יום ו' 09:00-11:00

 

השלוחה נמצאת בתוך מבנה המועצה המקומית, מרכז מסחרי תאנה.