משפרים את הבטיחות בדרכים באפרת!
מטה הבטיחות בדרכים בראשות המנכ"ל, המפקח מטעם הרלב"ד, ניצן מור והמפקחת מטעם מחוז ירושלים של משרד החינוך, עפרה דוידוביץ ורכזי הזה"ב הבית ספריים מתכנס אחת לרבעון בכדיי לדון בניתוח הנתונים ובסוגיות
שעל הפרק.
הפעם בחרנו להציג בישיבה את הפעילויות של בתי הספר השונים בכדיי לייצר למידת עמיתים, הפרייה הדדית ושיתופי פעולה בין בתי הספר.
הרבה מאוד פעילויות במהלך השנה וכמה רעיונות והצעות שעלו במסגרת הדיון.
זו ההזדמנות להודות לרכזי הזה"ב על פעילות מניעה והסברה במהלך כל השנה עם ילדינו.

הסברה על פעילות מניעה לילדים