המים מהווים משאב קיומי וחיוני לצרכי הקיום השוטף של תושבי "מדינת ישראל" ככלל והמועצה המקומית אפרת בפרט.
משאבים רבים מושקעים ע"י הגורמים הלאומיים ככלל וע"י מטה המועצה המקומית בפרט ע"מ לאפשר אספקה רציפה וברמת איכות גבוהה ובטוחה של מים לתושב.
עם זאת על המועצה המקומית ועל התושבים להיערך לכל מצבי החירום והמשבר העלולים לשבש עד כדי השבתה מוחלטת של יכולת אספקת המים. אירוע חרום מהסוג המדובר יכול להתרחש במהלך חיי היום יום ללא התרעה מוקדמת או לחילופין בעת קיום מצב חירום מלחמתי, או במהלך אסון טבע דוגמת רעידת אדמה.
המועצה המקומית אפרת ערוכה לספק פתרון חלופי בעת מצב "משבר מים" וזאת לפי תכנית חלוקת מים מסודרת אשר תפורסם במידת הצורך באמצעי המדיה והפרסום השונים.
כפי שהמועצה המקומית נערכת למצבי המשבר השונים, גם על התושב להכיר ולהיערך בהתאם.
הנחיות לשימוש במים מושפעות מאופי התקלה או הנזק שנגרם למערכות המים.
הנחיות מתחלקות לשני מצבים עיקריים:
1. תקלה באספקת המים -  אין בעיה בשימוש במים אך יש צורך בצמצום השימוש בהם, בשל תקלה באספקתם (נמנע ממקלחות, השקיה ושטיפת רכבים).
2. בעיה באיכות המים – חל איסור מוחלט להשתמש במים! יש לפעול על פי ההנחיות, ההנחיות יפורסמו בכלל אמצעי המדיה והפרסום.
אנו ממליצים לתושבים להחזיק בביתם 2 שישיות מים למצבי חירום מידיים.