מרווה כחולה היא היפה במרוות, ואחד הפרחים היפים בארץ, וכותרתה מציגה שילוב נהדר של כחול עמוק עם חום עדין. זה צמח רב-שנתי גבוה, עד מטר וחצי, מסועף וזקוף, שעיר ודביק. עלי הבסיס גדולים, מגיעים לאורך של 30 ס"מ, נישאים על פטוטרות, שוליהם גלוניים ומפורצים. עלי הגבעול הולכים וקטנים כלפי מעלה, והם יושבים..
מרווה כחולה פורחת מאוחר באביב, באפריל ובמאי. התפרחת מסועפת כמנורה. על כל אחת מזרועות המנורה ערוכים הפרחים בדורים ברורים עם אפקט מרשים (ר' תמונת "מבט מקרוב"). בתוך כל דור צפופים הפרחים, ורווח גדול נותר בין דוּר לדוּר. הפרח גדול, אורכו 3 ס"מ. השפה העליונה קשתית מאוד, ובמצב הנקבי בולטת מתוכה צלקת ארוכה עם קצה שסוע כלשון נחש, צבעה לבן כולו, רק הקצה סגול–כחול בולט. קשה לתאר את שלל גוני הפרח והתאמתם, ולזה בדיוק נועדו התמונות, ואכן התמונות של המרווה הכחולה המצורפות כאן טובות במיוחד, אף שחלקן מגזימות קצת לעבר הסגול, ובמציאות נוטה השפה העליונה יותר לכחול. בהבשלה מתנפח הגביע מעט ופיו נסגר, שומר על הזרעים בתוכו עד הירטבו בגשמי העונה הבאה.
המרווה הכחולה נדירה למדי, גדלה פה ושם בהרים הימתיכוניים משני עברי הירדן, לרוב במפוזר ובפרטים בודדים. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות מזרח הים התיכון ומערב אסיה.

קרא עוד...