ביוזמתו המבורכת של משרד הפנים ובמטרה לסייע למשפחות בשל משבר הקורונה, אושר סיוע הבטחת בטחון תזונתי אשר יבוצע בעזרת חלוקת תווי מזון לתושבים הזכאים לכך בכל רשות.

התווים מגיעים ככרטיס נטען ישירות לבתי הזכאים ע"י שליח לפי הכתובת המעודכנת במחלקת הגבייה.

כל משפחה שתמצא זכאית יוטען כרטיסה בהתאם לגובה הזכאות.

החלוקה תבוצע על ידי הספק הזוכה – שופרסל .

מי זכאי להטבה :

 • משפחה הזכאית להנחה בארנונה מטעמי מבחן הכנסה בגובה של  70% ומעלה לשנים 2020-2021 וכן אזרחים ותיקים שמקבלים גמלת הבטחת הכנסה.
 • משפחה המתגוררת ברשות אך אינה רשומה במחלקת הגבייה תוכל להגיש בקשת לקבלת תווי מזון  וזאת בהתאם לעמידתה במבחן  ההכנסה אשר נקבע עפ"י קריטריונים של משרד הפנים.
 • משפחה אשר אינה רשומה ברשות ואינה רשומה במחלקת הגבייה יכולה להגיש את הבקשה ברשות בה היא רשומה.

מתי יחולקו התווים:

הכרטיסים הנטענים יחולקו בשלוש פעימות במהלך השנה : 28.01.21 , 25.2.21 , 04.03.21.

סכום התווים :

סכום הזכאות לפי מבחן הכנסה – 300 ₪ לכל ראש משפחה ולכל נפש נוספת המגוררת בבית 225 ₪ נוספים.

סכום הזכאות לאזרח וותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה – 300 ₪ לראש משפחה ולבת זוגו.

הסכום המקסימלי למשפחה הינו 2,400 ₪ בכל פעימה.

לתשומת לבכם, משפחה אשר עומדת בקריטריונים אלו והייתה זכאית להנחה בשנת 2020 אינה צריכה להגיש בקשה נוספת. לעומת זאת, משפחה שחלו בה שינויים במהלך השנה וייתכן כי בגינם תהא זכאית לקבלת התווים תוכל להגיש את הבקשה למחלקת הגבייה.

לצורך בדיקת זכאותכם יש לבצע בדיקת מבחן הכנסה בהתאם לנתוני הטבלה של משרד הפנים.

לחישוב ההכנסה החודשית יש להכניס כל הכנסה של כל בני המשפחה המתגוררים בנכס כולל קצבאות מביטוח לאומי למעט קצבת ילדים, קצבת ילד נכה וקצבת זקנה.

את החישוב יש לבצע לפי חודשים אוקטובר – נובמבר – דצמבר לשנת 2019 או לשנת 2020 . ניתן גם לבצע חישוב ממוצע של ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים של שנת 2019 או שנת 2020.

במידה ולפי בדיקתכם הנכם עומדים בתנאי הטבלה של משרד הפנים, ניתן ליצור קשר עם מחלקת הגבייה להמשך התהליך.

נדגיש – מחלקת הגבייה מחויבת לבצע בדיקה לאימות הנתונים כולל השוואת ההכנסות בהתאם לתדפיס תנועות חשבון הבנק, לכן יש להיערך מראש בתדפיס תנועות הבנק לתקופות אותם בחרתם.

מצ"ב טבלת מבחן הכנסה לזכאות המענק:

מספר נפשות -  הכנסה חודשית ממוצעת בשנת 2019 ( ברוטו )

 

 1. 2,881 ₪
 2. 4,321 ₪
 3. 5,011 ₪
 4. 5,703 ₪
 5. 7,121 ₪
 6. 8,540 ₪
 7. 11,452 ₪
 8. 13,084 ₪
 9. 14,715 ₪
 10. 1,635 ₪ לנפש

 

למידע אודות אמות מידה לחלוקה תווי מזון לפני סעיף  3ב (א2)(2)(ח) לחוק יסוד משק המדינה