פעוטות מגיל שנה עד שלוש שנים זכאים למעון שיקומי או לשעות שילוב במעון הרגיל, בהתאם לתפקודם.