על פי נהלי משרד החינוך, במועד הרישום הורים רשאים להעביר את ילדיהם ממוסד אחד למשנהו.
המחויבים להגיש את טופס בקשת ההעברה הם אלה:

  1.  הרוצים לעבור מבית ספר אחד למשנהו.
  2.  הרוצים לעבור מהמכינה של "אורות עציון" לבית ספר "עשה חיל".

מחלקת החינוך בשיתוף מוסדות החינוך תדון בבקשות ותמסור את תשובתה.
הרשות אינה מתחייבת למלא כל בקשת העברה.


לאחר קבלת תשובה חיובית בנוגע להעברה על ההורים לפנות לבית הספר המבוקש ולרשום את ילדיהם.

לתשומת ליבכם, מועדי ההעברה זהים לימי הרישום!

על מנת למלא טופס בקשה להעברה  לחץ כאן לטופס מקוון