על פי נהלי משרד החינוך, במועד הרישום הורים רשאים להעביר את ילדיהם ממוסד אחד למשנהו.


המחויבים להגיש את טופס בקשת ההעברה הם אלה:

 

  1.  הרוצים לעבור מבית ספר אחד למשנהו.
  2.  הרוצים לעבור מהמכינה של "אורות עציון" לבית ספר "עשה חיל".

מחלקת החינוך בשיתוף מוסדות החינוך תדון בבקשות ותמסור את תשובתה.
הרשות אינה מתחייבת למלא כל בקשת העברה.


לאחר קבלת תשובה חיובית בנוגע להעברה על ההורים לפנות לבית הספר המבוקש ולרשום את ילדיהם.

לתשומת ליבכם, מועדי ההעברה זהים לימי הרישום!

על מנת למלא טופס בקשה להעברה  לחץ כאן לטופס מקוון

 

Switching Between Schools


According to the Ministry of Education, at the time of registration, parents may transfer their children from one institution to another.

The following are required to submit a transfer request form:

1.  Those who wish to transfer from one school to another.
2.  Those who wish to more from the Mechina at Orot Etzion to Aseh Chayil.

The Education Department will discuss the application with the schools and provide an answer.
The authorities are not obligated to fulfill any transfer requests.

After receiving a positive response regarding the transfer, parents should contact the requested school and enroll their children.

Please note the dates for applying for a transfer are the same as the dates for registration!
 
To fill out a transfer request form, click here