קבוצת נוער בשיתוף מתנ"ס אפרת ומחלקת קליטה.
מטרת הקבוצה היא מנהיגות וציונות לבני הנוער העולה.
הרעיון הוא לחשוף בפני הנוער העולה את המורכבות והגיוון שיש בארץ עם כל המשמעויות של זה.
גיוון בעדות, מנהגים תרבויות וזרמים ביהדות כמו כן גאוגרפיה של ארץ ישראל, היסטוריה של היהודים בארץ, מלחמות ישראל ומקומות מרכזיים בארצנו.

בנוסף בסדנה זו, הנוער העולה יוכשר כמדריכים לקייטנות העולים בקיץ ויעבדו בשכר בקייטנות.

לפרטים

שכבה י"א, הלל- 0548303121   שכבה י', תפארת- 0546686962