המועצה המקומית אפרת מעניקה מידי שנה מלגות לסטודנטים הלומדים במוסד מוכר ללימודים אקדמאים. הרשמה להגשת מועמדות תיפתח מידי שנה  בחודש אוגוסט ותימשך חודש אחד בלבד. 

 

למי מיועדת המלגה?

עדיפות לתושבי אפרת- ביצוע שעות התנדבות באפרת.
לימודים אקדמאיים במוסד מוכר.

תינתן עדיפות לסטודנטים מעוטי הכנסה.
המלגה מותנת בביצוע 140 שנות התנדבות שנתיות ביישוב 
עדיפות תינתן לסטודנטים אשר לא קיבלו מלגה בעבר מהמועצה ונמצאו מתאימים בראיון האישי.


שלבים בהגשת המועמדות לקבלת מלגה ?

מילוי טופס מקוון*: https://ng.ctconnect.co.il/forms/form?f=70d31510dd501e85a02c37c4f5ac10d3
התאמה בראיון ראשוני
ועדה יישובית תדון בבקשות ותאשר סופית את המבקשים.
 

מסמכים שישי לצרף לבקשה:

צילום ת.ז +ספח.
 
שאלון מקוון שישלח ללא כל המסמכים והפרטים הרלוונטיים לא יקבל מענה.