המועצה המקומית אפרת מעניקה מידי שנה כעשרה מלגות לסטודנטים הלומדים תואר ראשון במוסד מוכר ללימודים אקדמאים. הרשמה להגשת מועמדות תיפתח מידי שנה  ב-1.8 ותימשך חודש אחד בלבד. 

 

למי מיועדת המלגה?

 1. תושבי אפרת בלבד.
 2. לימודים אקדמאיים  לתואר ראשון.
 3. סטודנטים משנה ב ומעלה.
 4. תינתן עדיפות לסטודנטים מעוטי הכנסה.
 5. תינתן עדיפות לסטודנטים הפעילים חברתית ביישוב. 
 6. סטודנטים שלא קיבלו מלגה בעבר מהמועצה.

 

שלבים בהגשת המועמדות לקבלת מלגה ?

 1. מילוי טופס מקוון*.
 2. שליחת המסמכים הנדרשים למייל: bodner@efrat.muni.il
 3. ועדה יישובית תדון בבקשות ותאשר סופית את המבקשים.

 

מסמכים שישי לצרף לבקשה:

 1. צילום ת.ז +ספח.
 2.  אישור לימודים הכולל גובה שכר לימוד +מספר שעות הלימוד השבועיות.
 3. תלושי שכר של הסטודנט, הוריו, ובת/בן הזוג (סטודנט נשוי עם ילדים פטור מצירוף תלושי שכר הוריו)
 4. המלצה על עשייה התנדבותית חברתית באפרת.
 5. במידה וקיים תיק פעיל ברווחה נא לצרף המלצה של המחלקה לשירותים חברתיים.
 6. ניתן לצרף המלצות נוספות או מכתב פניה אישית לוועדה.

המועמדים הזוכים יקבלו הודעה אישית ושמותיהם יפורסמו ב"אפרעתון"
שאלון מקוון ששלח ללא כל המסמכים הרלוונטיים לא יעלה לדיון בוועדה.