לכבוד קהילתי המכובדת,

אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה מאוד חריפה כנגד אויב מוסתר,

עד עכשיו גם הרופאים וגם הרבנים (אפילו הרבנים החרדים) טענו , וכך גם הניסיון מוכיח, שיש רק דרך אחת להתגבר על אויב זה- הריחוק החברתי.

זה בעצם קשה במיוחד לנו, יהודים שומרי מצוות, מפני שעיקר הגאווה והכח שלנו מונחים ב'כלל ישראל' וה-'ביחד' שלנו.

אבל אין מצווה יותר גדולה מאשר "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

ולכן מצוות השעה היא דווקא להוכיח את אהבת ישראל שבנו, דווקא ע"י ביטול המניינים, בין אם זה במגרש, רחוב, חצרות, מרפסות, גגות וכל מקום נוסף.

אין לקיים מניינים בשום מקום ובשום צורה

כאשר כולנו עומדים בפה אחד ובדעה אחת בה נתנכר פיזית ולא נשהה יחדיו, וזאת בכדי לשמור את מצוות פיקוח נפש, גם של עצמנו וגם של הזולת.  

כמו כן, בליל הסדר וכן בשאר החג, לצערנו לא נארח ולא נתארח, 

אך ורק המשפחה הגרעינית תקיים את ליל הסדר ו-"בבית אחד ייאכל"